Ezek vagyunk mi
Találkozások
Másságok
Ezek vagyunk mi

Áldások
Ez az Isteni

Megélések
Fejlődések
Ezek vagyunk mi

Teremtések
Ez az Isteni

Változások
Alkotások
Ezek vagyunk mi

Megoldások
Ez az Isteni

De ha megértjük, hogy
Önmagunk Mesterei Vagyunk

És szívünk lecsendesül
És Istennek szeretete benne beteljesül
Vele
Áldunk
Teremtünk
És Megoldunk

Mert Önmagunk Mesterei Vagyunk